აქ შეგიძლიათ იპოვოთ და ჩამოტვირთოთ ირის ჯგუფისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების შაბლონი დოკუმენტები და ლოგოები.

აქვე, გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ირის ჯგუფის ვებსაიტი, ყველა მისი ელემენტის, ტექსტისა და სურათის ჩათვლით დაცულია საავტორო უფლებებით. ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის ნებისმიერი სახით გამოყენება გარდა შესაბამისი საავტორო კანონმდებლობით მკაცრად გათვალისწინებული საზღვრებისა, წინასწარი თანხმობის გარეშე აკრძალულია, ისევე როგორც ამ ინფორმაციის მესამე პირისათვის მიყიდვა.

ირის ჯგუფის ლოგო მწვანე ფონით
ირის ჯგუფის ლოგო ორიგინალი

მრავალფეროვნების სკოლის ლოგო ქართული ვერსია
მრავალფეროვნების სკოლის ლოგო ინგლისური ვერსია