ივეტა გოგავა

ივეტა გოგავა

საბჭოს თავმჯდომარე

ივეტა გოგავა არის Getting Involved 2011 პროგრამის კურსდამთავრებული, მრავალფეროვნების სკოლის მენტორი და ფასილიტატორი. ამჟამად ივეტა სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამაზე. ივეტა არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შედარებითი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული. ივეტა 2013 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ატარებს არაფორმალური განათლების ტრენინგებს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის. ის ასევე თანამშრომლობს კვლევით ცენტრებთან და სამთავრობო ორგანიზაციებთან. 2015 წელს ის გახდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდიანტი და თავისი სადოქტორო კვლევის ფარგლებში იმყობებოდა ამსტერდამის უნივერსიტეტში. 2017 წელს ივეტამ მოიპოვა სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის გრანტი, რომლის ფარგლებშიც დაუფინანსდა ცხოვრების ხარჯები ბუდაპეშტში, უნგრეთში. 2018 წელს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტაჟირების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიიღო გრანტი და იმყოფებოდა 1 თვით ოქსფორდის უნივერსიტეტში, ინგლისში.

ლევან ხუციშვილი

ლევან ხუციშვილი

საბჭოს წევრი

2016 წლიდან არის მრავალფეროვნების სკოლის ფასილიტატორი. 2018 წლიდან კი ირის ჯგუფის საბჭოს წევრი. ლევანი, არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიწვეული ლექტორი 2015 წლიდან, ასევე ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 2015 წელს, მეგობრებთან ერთად დაარსა არასამთავრობო ორგანზიაცია „გერგარტი“ და დღემდე არის მისი დირექტორი.

თაკო იაკობიძე

თაკო იაკობიძე

საბჭოს წევრი

თსუ პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი და ედინბურგის უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის მაგისტრი. 7,5 წლის მანძილზე მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ში სხვადასხვა პოზიციაზე - სტაჟიორიდან საჯარო პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელამდე. 2019 წლის თებერვლიდან მუშაობს რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-ში მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტად (M&E). ამას გარდა, 4 წლის განმავლობაში იყო მოწვეული ლექტორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (IBSU), სადაც ასწავლიდა პოლიტიკურ იდეოლოგიებსა და საჯარო პოლიტიკას. მრავალფეროვნების სკოლის ფერად სამყაროში პირველად აღმოჩნდა 2012 წელს, როგორც Joint Civic Education-ის მონაწილე. 2013 წლიდან კი თავადაც გახდა პროგრამის ფასილიტატორი, მენტორი და ახალი ფასლიტატორების ქოუჩი.