მარიამ ყირიმლიშვილი

მარიამ ყირიმლიშვილი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2015
სტატუსი: მენტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ახალციხე, საქართველო

განათლება: პოლიტიკის მეცნიერება/ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, სომხური