სალომე შენგელია

სალომე შენგელია

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, საქართველო

განათლება: გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.