პერვინ ნაიბოვი

პერვინ ნაიბოვი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
თბილისი, საქართველო

განათლება: საერთაშორისო ურთიერთობები / თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენები: აზერბაიჯანული, ქართული, თურქული, ინგლისური.