ნინო გოგოხია

ნინო გოგოხია

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ზუგდიდი, საქართველო
ninogogokhia8@gmail.com

განათლება: სოციალური მუშაკი /  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უცხო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

Copyright 2018 © Gega Gagua. All rights reserved