ნინო გვარჯალაძე

ნინო გვარჯალაძე

ტრენერი 2013 წლიდან

განათლება

უმაღლესი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება

ტრენერობის ერთწლიანი პროგრამა – Theodor-Heuss-Kolleg, რობერტ ბოშის ფონდი

ტრეინინგის მიმართულებები: მრავალფეროვნება, სამოქალაქო ჩართულობა, მოხალისეობა,
სამუშაო ენა ქართული (მშობლიური), გერმანული, ინგლისური, რუსული