მერი შალუტაშვილი

მერი შალუტაშვილი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016
სტატუსი: მენტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, საქართველო

განათლება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ენები: ფრანგული, გერმანული, ინგლისური.