მარინა ფუტკარაძე

მარინა ფუტკარაძე

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ბათუმი, საქართველო

განათლება: 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (ევროპისმცოდნეობა) / ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი

უცხო ენები: ქართული, ინგლისური