მაკა ცუხიშვილი

მაკა ცუხიშვილი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია:
რუსთავი, საქართველო

განათლება: იურისტი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქმიანობა: პრობლემური სესხების მენეჯერი

ენები: ქართული, ინგლისური