თეონა დალაქიშვილი

თეონა დალაქიშვილი

ტრენერი 2011 წლიდან

განათლება

უმაღლესი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენერობის ოთხწლიანი სკოლა – Theodor Heuss Kolleg, რობერტ ბოშის ფონდი

ტრეინინგი ტრენერებისთვის –   New Breath of Culture, კიევი, უკრაინა

ტრეინინგის მიმართულებები: კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, სიმულაციური თამაშები, ფორუმ თეატრი, თანამშრომლობა/პარტნიორობა სხვადასხვა სექტორებს შორის , პროექტის იდეის განვითარება და პროექტის მართვა, ინტეგრაცია, ეფექტური კომუნიკაცია, მენტორობა

სამუშაო ენა

ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული