თაქუშა მაკარიან

თაქუშა მაკარიან

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016
სტატუსი: ელჩი (2017)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, საქართველო

განათლება: მულტილინგვური განათლება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამატებითი საქმიანობა: თსუ-ს ახალგაზრდული ცენტრის წევრი.

ენები: სომხური, ქართული