თამარ იაკობიძე

თამარ იაკობიძე

ტრენერი 2012 წლიდან

განათლებამეცნიერებათა მაგისტრი საჯარო პოლიტიკაში, ედინბურგის უნივერსიტეტი

ბაკალავრი პოლიტიკურ მეცნიერებაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენერობის ერთწლიანი პროგრამა – Theodor Heuss Kolleg, რობერტ ბოშის ფონდი

ტრეინინგის მიმართულებები:

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება; ინფორმაციის თავისუფლება; საზოგადოებრივი ჩართულობა; მრავალფეროვნების მართვა; სამოქალაქო განათლება, პროექტის მართვა; პროექტის შეფასება

სამუშაო ენა

ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული, გერმანული