თამარი ბუგიანიშვილი

თამარი ბუგიანიშვილი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გორი, საქართველო

განათლება: ინფორმაციული ტექნოლოგიები /გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური