გიორგი მოდებაძე

გიორგი მოდებაძე

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016
სტატუსი: მენტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, საქართველო

განათლება: ისტორიკოსი/ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქმიანობა: მასწავლებელი

ენები: ქართული, ინგლისური.