გიორგი მახარაშვილი

გიორგი მახარაშვილი

პროგრამა: მრავალფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
თბილისი, საქართველო

განათლება: ვებგვერდების სპეციალისტი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

უცხო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული