ანი შუბითიძე

ანი შუბითიძე

პროგრამა: მარავლფეროვნების სკოლა
წელი: 2016

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, საქართველო

განათლება: იურიდიული/ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.