ირის ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევები

ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში_UNICEF

კვლევა ეძღვნება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზსს და ორიენტირებულია შემდეგ თემატურ საკითხებზე: ახალგაზრდობის ჩართულობა სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ

ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოში_ECMI

კვლევა ეძღვნება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზსს და ორიენტირებულია შემდეგ თემატურ საკითხებზე: ახალგაზრდობის ჩართულობა სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ