ირის ჯგუფი ცდილობს მრავალფეროვნებისა და უმცირეობების საკითხებზე, სამოქალაქო აქტივიზმსა და სამოქალაქო განათლებაზე, საზოგადოებრივ ჩართულობასა და თემის განვითარებაზე, პროექტების მართვისა და სასემინარო მეთოდებზე თუ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე მიღებული 10 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება პუბლიკაციებში გადმოიტანოს და განავითაროს სახელმძღვანელოები, რომელიც ამ ცოდნას კიდევ უფრო მეტი ადამიანისათვის გახდის ხელმისაწვდოდმს.

აქ შეგიძლიათ იხილოთ, ჩვენს მიერ ქართულად შექმნილი და ნათარგმნი თუ სხვა ჩვენი პარტნიორების მიერ შექმნილი სახელმძღვანელოები და მანუალები.

აქვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი პუბლიკაციები  და კვლევები

ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში_UNICEF

კვლევა ეძღვნება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზსს და ორიენტირებულია შემდეგ თემატურ საკითხებზე: ახალგაზრდობის ჩართულობა სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ

სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი_TDI

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, გამოვლინდა ტოლერანტობისა და უცხოს მიმღებლობის რამდენიმე ფორმა, რომელთა უმრავლესობა არასწორი ან არასაკმარისი ინფორმაციისა და შესაბამისი განათლების წყაროების