“ირის ჯგუფი – მრავალფეროვნების მართვა” იღწვის საქართველოში პლურალისტური საზოგადოების განვითარებისათვის. ორგანიზაცია თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი პოტენციალის წარმოჩენას და რეალიზებას მრავალფეროვნების საკითხების გამოყენებით. ორგანიზაცია მხარს უჭერს ახალგაზრდებს, რომ მათ აქტიური ჩართულობით წვლილი შეიტანონ თავიანთი საზოგადოების ფორმირებაში.