ირის ჯგუფს საქმიანობა განსაკუთრებით მრავალფეროვანი და მასშტაბური მისი პარტნიორების მხარდაჭერით ხდება,  რომლებთან ერთადაც ვიზიარებთ ჩვენს ღირებულებებსა და მისწრაფებებს. პარტნიორი ორგანიზაციათა ქსელი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების, ასევე, აზიისა და აფრიკის რამდენიმე ქვეყანის ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს მოიცავს ყოველთვის განსხვავებული გამოცდილებით ამდიდრებს ჩვენს საქმიანობას და გვიხსნის ახალ პერსპექტივებს. ერთობლივი ძალებით ჩვენ უფრო სწრაფად ვვითარდებით და შეგვწევს მეტი ძალა სხვებიც გავაძლიეროთ!   

აქ შეგიძლიათ იხილოთ იმ პარტნიორთა ჩამონათვალი, რომლებთან თანამშრომლობითაც ირის ჯგუფმა ბოლო სამ წელიწადში არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა!