განაცხადების მიღება პროგრამზე

განაცხადების მიღება პროგრამზე "CrossCulture 2018" ღიაა!

29/12/17 განცხადებები/

პროგრამა “CrossCulture 2018” ახალგაზრდა პროფესიონალებისა და სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორში მომუშავე მოხალისეების დაფინანსებასა და მხარდაჭერას უზრუნველყოფს.   პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა აჩვენონ მათი გრძელვადიანი ინტერესი და ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებში ან სხვა შესაბამის ორგანიზაციებში. შერჩეული კანდიდატები გერმანიაში რვა კვირიან სტაჟირებაზე იქნებიან მიწვეული.

სტიპენდიანტებისათვის შემოთავაზებული სფეროების, მოთხოვნების, ბენეფიტებისა და მეტი ინფორმაციის სანახავად გაეცანით განცხადებას ინგლისურ ენაზე.