EVS მოხალისეობა დანიაში საინტერესო პროექტისათვის!

EVS მოხალისეობა დანიაში საინტერესო პროექტისათვის!

29/12/17 Call / განცხადებები/ მოხალისეობია /

ახალგაზრდული ორგანიზაცია “Future in Our Hands”   ევროპის მოხალისეობრივი სერვისის (EVS) ძალიან საინტერესო პროექტისათვის ეძებს მოხალისეს დანიაში გასამგზავრებლად.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 08.01.2018

პროექტის აღწერილობის, პირობებისა და მეტი ინფორმაციისათვის გაეცანით განცხადებას ინგლისურ ენაზე.